Parodontologie en implantologie

Parodontologie en implantologie. Zeker geen luxe!

 

Parodontologie

Wat is parodontologie? En wanneer krijgt u daarmee te maken? Parodontologie is het vakgebied binnen de tandheelkunde dat zich richt op het tandvlees en de bevestiging van tanden en kiezen in het kaakbot.

Door aanwezigheid van tandplaque kan het tandvlees ontsteken. In de plaque zitten namelijk ziekmakende bacteriën, die een lichte zwelling, roodheid en bloeding van het tandvlees kunnen veroorzaken. De diagnose gingivitis wordt dan gegeven. Wanneer de tandarts, mondhygiëniste of preventieassistente de tandoppervlakken reinigt èn u deze zelf goed schoonhoudt, wordt het tandvlees weer gezond.

Parodontitis

Bij sommige patiënten gaat deze ontsteking dieper dan alleen het tandvlees en kan er botverlies rondom tanden en kiezen ontstaan. Deze gebitselementen kunnen losser gaan staan, verplaatsen en uiteindelijk verloren gaan. Deze aandoening wordt parodontitis genoemd.

De behandeling hiervan is gecompliceerder dan alleen het schoonmaken van tandoppervlakken en in principe krijgt men bot dat verloren is gegaan niet meer terug (met uitzondering van bepaalde gevallen waar regeneratie mogelijk is).

Het doel van de parodontale behandeling is dan ook het onder controle krijgen van de ontsteking zodat er niet nog meer bot verloren gaat en de gebitssituatie stabiel blijft.

De tandarts

De tandarts implantoloog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ons worden de parodontologie en implantologie gedaan door tandarts Dr. Malte Weuste. Hij heeft zijn studie Tandheelkunde in Duitsland afgerond, is daar wetenschappelijk medewerker geweest in de polikliniek voor conserverende tandheelkunde en parodontologie van de universiteit van Leipzig, heeft daar ook patiënten behandeld en studenten opgeleid.

Daarnaast heeft Malte een promotie-onderzoek gedaan aan het Paul-Flechsiginstituut en is summa cum laude afgestudeerd.

 

De behandeling

Bij elke periodieke controle zullen de tandartsen een zogenaamde DPSI-score bij u vaststellen. Hierbij krijgt de gezondheid van uw tandvlees een cijfer tussen 1 en 4. In geval van 3 of 4 kan de diagnose parodontitis worden gesteld. U krijgt dan een verwijzing naar tandarts Weuste voor een parodontitis intake.

Voor de behandeling van parodontitis wordt altijd het parodontitis protocol gevolgd (internationaal erkend). Dit protocol is van groot belang om uw tandvlees weer gezond te kunnen maken.

Bij de intake-afspraak, voorafgaand aan de behandeling van uw tandvlees, worden een parodontiumstatus en meerdere röntgenfoto’s van de wortels van tanden en/of kiezen gemaakt. Een parodontiumstatus is een meting waarbij er per gebitselement de diepte van de pockets, de plaats van het tandvlees, de toegankelijkheid van de wortelsplitsingen, bloedingen etc. worden gemeten. Van alle gebitselementen worden kleine röntgenfoto’s gemaakt om de mate van het botverlies, de conditie van de wortels en de aanwezigheid van tandbederf en eventuele wortelkanaalbehandelingen te beoordelen. Hiervoor rekent de tandarts maximaal 13 röntgenfoto’s.

Op basis van bovenstaand onderzoek zal de tandarts per gebitselement de prognose bepalen. Gebitselementen met een goede prognose zullen goed te behandelen zijn, elementen met meer botverlies krijgen een dubieuze prognose en gebitselementen met te veel botverlies een slechte prognose. De tandarts kan voor u één of meerdere behandelplannen maken om uw gebit weer in goede staat te brengen. (Hoeveel behandelplannen is afhankelijk van de gezondheid van uw mond.) Deze behandelplannen worden met u besproken. Hierbij komt ook de fase ná de tandvleesbehandelingen (het herstellen van verloren tanden en kiezen dor middel van vaste- òf uitneembare voorzieningen, al dan niet op implantaten) aan bod.

De eerste stap is het behandelen van cariës (gaatjes), verwijderen van gebitselementen die niet meer behouden kunnen worden en indien nodig het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen en/of herbehandelen hiervan.

Hierna wordt gestart met de reiniging van de ontstoken worteloppervlakken. Dit wordt door tandarts Weuste uitgevoerd in 2-4 afspraken, onder lokale verdoving. Het behandelen van de worteloppervlakken is aan de buitenkant van de wortels en dus niet hetzelfde als een wortelkanaalbehandeling. (Dit laatste wordt aan de binnenkant van de wortels gedaan omdat er in dat geval een ontsteking aan de binnenkant van de wortels is.)

Na het reinigen krijgt u uitgebreide instructie in het elektrisch poetsen en het gebruik van ragers. Dit wordt elke behandeling herhaald. U moet vervolgens minimaal 1x per dag grondig (gedurende 4 minuten!) poetsen en tussen de tanden en kiezen met een rager reinigen (10 minuten!).

Na 6 weken volgt een tussentijdse controle van de mondhygiëne en krijgt u waar nodig nieuwe instructies.

Na 3 maanden (dus 6 weken ná de tussentijdse controle) volgt een evaluatie van de tandvleesbehandelingen en wordt een nieuwe parodontiumstatus gemaakt ter controle.

Na een periode van 3 maanden zullen de meeste verdiepte pockets genezen zijn en veranderd in gezonde, ondiepe pockets. Er kunnen echter, door complicerende omstandigheden, enkele restpockets achterblijven. Deze kunnen nogmaals gereinigd worden of met parodontale chirurgie ondiep gemaakt worden. Dit is echter alleen mogelijk in een minimaal ontstoken situatie en bij een lage bloedingscore (minder dan 20 %). Daarom wordt nooit direct met chirurgie gestart maar is het een laatste fase van de behandeling. Er zijn verschillende vormen van chirurgie. De tandarts bespreekt met u welke bij u van toepassing is.

Ná de tandvleescorrecties is het belangrijk dat u het gebit zelf intensief blijft reinigen en dit elke 4 maanden door de tandarts professioneel laat doen.

Als de gezondheid van uw mond goed is, kan vervolgens gestart worden met het eventueel aanbrengen van kunstwortels op de plaats(en) waar tanden en/of kiezen ontbreken.

 

Implantologie

Een implantaat is een kunstwortel die een afwezige wortel van tand of kies vervangt. Doordat implantaten van lichaamsvriendelijke materialen zijn gemaakt, zoals titanium, kunnen ze in het kaakbot worden geplaatst. Na een inhelingsfase van 8 weken tot 5 maanden staat het implantaat stevig in het kaakbot. Als het implantaat eenmaal goed verankerd is in het kaakbot kan deze belast worden. Dat houdt in dat het implantaat dan een enkelvoudige tand of kies kan dragen of als pijler voor een brug kan dienen. Kronen en bruggen zijn vaste constructies in de mond.

Een implantaat wordt dus geplaatst ter vervanging van 1 of meer ontbrekende gebitselementen of als steun en retentie voor een uitneembare gebitsvoorziening.

Voor uitneembare voorzieningen, zoals een volledige prothese of frameprothese, kan het daarnaast ook als steun en retentiepunt dienen. Een voorbeeld hiervan is o.a. het klikgebit.

 

een implantaat

 

 

 

 

 

 

De behandeling

Voor een consult implantologie kunt u zelfstandig een afspraak maken of dit doen na een verwijzing van uw eigen tandarts.

Bij het intake-consult zal tandarts Weuste bepalen hoe de algemene toestand van uw gebit is en of u medisch èn tandheelkundig gezien in aanmerking komt voor implantologie. De tweede stap is het bepalen of er voldoende bot in hoogte en breedte aanwezig is. Hiervoor maakt de tandarts in principe 2 röntgenfoto’s met een röntgenologisch referentiepunt. Indien er 2 of meerdere implantaten geplaatst moeten worden zal de tandarts ook een mal voor de inzetrichting voor het implantaat laten maken.

De tandarts geeft u vervolgens uitleg hoe de behandeling in zijn werk gaat, welke voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden en welke nabezwaren u eventueel kunt verwachten. Het plaatsen van implantaten is tenslotte een (kleine) operatie en zo gaan we daar ook mee om. De nazorg is daarom minstens zo belangrijk.

U krijgt vóór het implanteren preventieve medicatie voorgeschreven:

  • Een antibioticum
  • Pijnstilling
  • Antibacteriëel spoelmiddel

Vóór de behandeling ontvangt u een kostenbegroting. Deze kan sterk variëren en is onder andere afhankelijk van of er wèl of geen botopbouw uitgevoerd moet worden en of er tijdens de botopbouw of nadien geïmplanteerd wordt. Een implantaat kan onder het tandvlees geplaatst worden of bij voldoende bot, met een schroefdop die boven het tandvlees uitsteekt.

Suprastructuur

Een suprastructuur is dat wat òp het implantaat zal komen. Deze wordt òf door uw eigen tandarts òf door tandarts Weuste gemaakt. In de meeste gevallen is dat een kroon of een brug op 2 implantaten. Maar het kan ook een drukknop zijn voor een kunstgebit of frameprothese of een staafconstructie voor een kunstgebit met weinig houvast.

Na het plaatsen van de suprastructuren is het belangrijk dat de mondhygiëne goed op peil wordt gehouden en dat u de preventieassistente of mondhygiëniste regelmatig bezoekt voor periodieke reinigingen.

Wanneer maakt u bij ons een afspraak voor parodontologie en/of implantologie?

  • Als u verwezen wordt door uw tandarts
  • Als u al patiënt bij ons bent, zal uw tandarts u intern verwijzen naar tandarts Weuste
  • Als u wilt weten wat parodontologie/implantologie voor u kan betekenen omdat u bijvoorbeeld problemen heeft met uw tandvlees, tanden of kiezen los gaan staan of omdat u 1 of meerdere tanden/kiezen mist
  • Als u een gebitsprothese heeft en deze niet goed op zijn plaats blijft, ondanks bijvoorbeeld een rebasing (opnieuw passend maken door een nieuw laagje in de prothese)

 

Bent u naar ons verwezen of wilt u zelf een intake-afspraak maken?

Belt u dan met onze receptie. Na inschrijving maken we een afspraak voor u en krijgt u informatie thuis. We sturen u daarbij ook een gezondheidsvragenlijst die u bij uw eerste afspraak ingevuld meeneemt, samen met de eventuele verwijsbrief van uw tandarts.

 

Bent u al patiënt bij ons, dan kan uw tandarts u eerst meer informatie geven en met u bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn. Een intake-afspraak bij tandarts Weuste wordt dan meteen voor u geregeld door één van onze receptionistes.

Een verwijsbrief is dan niet nodig omdat onze tandartsen intern met elkaar overleggen en naar elkaar verwijzen.