Tarieven

De tarieven

 

 

De tarieven worden bepaald door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Wilt u weten wat deze zijn, klikt u dan op de volgende link: www.allesoverhetgebit.nl of vraagt u daarnaar bij één van onze praktijkmedewerkers.

 

Voor behandelingen boven € 250,00 wordt u vooraf schriftelijk geïnformeerd door middel van een behandelplan, of bij uitgebreidere behandelingen door middel van een zorgplan (deze bestaat dan uit meerdere behandelplannen).

 

Onze computersystemen zijn gelinkt aan de meeste ziektekostenverzekeringen.

Daardoor kunnen we voor elk behandelplan dat we voor u maken een overzicht geven van wat u vergoed kunt krijgen en wat u dan eventueel nog zelf moet betalen. U weet dan meteen waar u aan toe bent!

 

Voorwaarde is natuurlijk wel dat u ons tijdig op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in uw verzekering. En dat u het ons laat weten wanneer u bijvoorbeeld ook nog een tandarts of mondhygiëniste bezoekt buiten onze praktijk. De kosten die u elders maakt kunnen wij niet inzien.

 

"

"

Deze opgave van techniek- en materiaalkosten geldt onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen