Spoedhulp

Spoedhulp

 

De praktijk is gesloten van donderdag 24 december tot maandag 4 januari. 

We hebben dan niet alleen even een paar dagen vrij maar er staat ook een kleine verbouwing gepland in onze praktijk.

Voor dringende spoedklachten kunt u dan contact opnemen met de Tandartsspoedpraktijk via telefoonnummer 0900 8602.

 

 

Zoals u uitgebreid in de media heeft kunnen lezen, komt agressief gedrag van patiënten naar zorgverleners steeds meer voor. Helaas hebben ook de tandartsen in onze regio te maken gehad met bedreigende situaties tijdens het bieden van spoedhulp. Meestal vinden deze situaties plaats tijdens de weekenddienst, in de avonduren of 's nachts. En dat kan zich dus ook voordoen in een wachtkamer vol mensen.

Dit heeft ons doen besluiten de spoedhulp voor de weekenden, de avonden en nachten, over te dragen aan de Tandartsspoedpraktijk.

Het telefoonnummer van de Tandartsspoedpraktijk is 0900-8602

 

De bereikbaarheid van de tandartsen die deelnamen aan de oorspronkelijke Doktersdienst was, doordat er tandartsen meededen uit een groot gebied, ook voor de ene patiënt beter dan voor de ander. En wat voor ons, naast veiligheid tijdens het bieden van hulp, de doorslag heeft gegeven om over te stappen naar de nieuwe situatie is de professionele benadering van de Tandartsspoedpraktijk.

De Tandartsspoedpraktijk is gevestigd op 3 locaties. In overleg met u wordt gekeken welke locatie voor u het makkelijkst en snelst te bereiken is.

Overigens, onze ervaring is dat spoedhulp voor onze patiënten amper nodig is!

 

Het is niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de spoeddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Bij klachten tijdens de praktijkuren neemt u natuurlijk eerst contact op met ons. Wij zijn ervoor om u als onze patiënt te helpen wanneer dat nodig is. Voor pijnklachten kun u elke werkdag bellen, vóór 9.00 uur. Wij zullen u dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag helpen. Voorwaarde is dat u tweemaal per jaar uw gebit laat controleren. Wanneer de tandarts u vervolgbehandelingen heeft voorgeschreven laat u deze binnen de termijn die uw tandarts heeft aangegeven plaatsvinden. Niet laten behandelen kan ervoor zorgen dat u acute (pijn)klachten krijgt en dat er een grotere of intensievere behandeling nodig is waarvoor u vaker terug moet komen.

 

Behandelkamer

 

 

 

 

 

 

 

In het kort: Wanneer u tijdens de avonduren, weekenden of onze vakantie spoedeisende hulp nodig heeft, belt u vanaf 2 januari 2020 met de  Tandartsspoedpraktijk: 0900-8602.

Er is sprake van een "spoedeisende situatie" als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding.
In overleg met u wordt u verteld met welke locatie u het beste kunt afspreken. Dit is afhankelijk van waar u woont, zodat u naar altijd de dichtstbijzijnde praktijk gaat.

Op vrijdag worden pijnklachten in principe door de dienstdoende tandarts van de spoeddienst behandeld. Natuurlijk proberen we eerst zelf tijd vrij te maken voor onze eigen patiënten. Het kan een enkele keer voorkomen dat onze agenda overvol zit. In dat geval zullen we u doorverwijzen naar de spoeddienst. Neemt u altijd eerst contact met ons op.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling altijd contant afgerekend. Houdt er u rekening mee dat de kosten van een behandeling (zeker buiten kantooruren) hoog kunnen uitvallen. U ontvangt na betaling van de kosten van uw behandeling een kwitantie die u in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Een uitzondering vormt de jeugd: tot 18 jaar wordt het consult direct gedeclareerd bij de verzekeraar van het kind.

De avonddienst gaat in:

  • elke avond, van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur 's morgens en
  • in principe ook op vrijdagochtend om 8.00 uur. Maar omdat onze praktijk op alle werkdagen geopend is kunt u voor pijnklachten meestal ook op vrijdag bij ons terecht. Let op: op vrijdag moet u voor spoedklachten wel vóór 12.30 uur bellen. We kunnen u dan nog op dezelfde dag helpen.

Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur neemt u dus eerst contact op met ons.

Tandarts Inge
Tandarts Inge Henkens