Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

U zoekt een nieuwe tandarts?

U komt in veel gevallen bij ons terecht op uw eigen initiatief! Daaraan danken wij de grote groei die onze praktijk doormaakt. Door mensen zoals u, die op zoek zijn naar een betrouwbaar adres, tandartsen die de tijd voor u nemen, die u eerlijke informatie geven, u behandelen met de modernste technieken en nieuwste apparatuur. Waar alle specialisaties op tandheelkundig gebied aanwezig zijn en waar iedereen als team samenwerkt.

 

U bent door uw eigen tandarts verwezen?

U kunt echter ook naar ons verwezen worden door uw eigen tandarts. Dan behandelen we u voor dat waarvoor u verwezen bent.

Voor de overige aspecten van de tandheelkunde gaat u weer naar uw eigen tandarts.

 

Inschrijven

Wanneer u zich bij ons heeft ingeschreven als nieuwe patiënt maken we een eerste afspraak met u. De eerste afspraak volgt vrijwel altijd direct na inschrijving. Want als u ons onverwacht nodig heeft voor een spoedklacht dan kent de tandarts uw gebit en kan u direct en adequaat helpen.

 

Onze receptie

 

Uw eerste afspraak bij ons

Tijdens de eerste afspraak doet de tandarts een onderzoek van uw mond. Tijdens dit onderzoek onderzoekt hij of zij uw gebit en mondholte en maakt röntgenfoto’s.

Alleen wanneer wij in het bezit zijn van recente röntgenfoto's van uw gebit kan de tandarts besluiten dat nieuwe niet nodig zijn. Wij maken natuurlijk alleen foto's als we denken dat dat nodig is!

De door u vooraf ingevulde vragenlijst met vragen over uw algemene gezondheid wordt als dat nodig blijkt met u besproken. Deze vragenlijst is voor de tandarts een noodzakelijke aanvulling op het onderzoek van uw mond.

Na deze eerste afspraak wordt een behandelplan met kostenbegroting voor u gemaakt. Soms kan dit al tijdens uw eerste bezoek, in sommige gevallen heeft de tandarts hier meer tijd voor nodig. Bijvoorbeeld wanneer een uitgebreidere behandeling noodzakelijk blijkt.
Vervolgens wordt dit plan door de tandarts met u besproken.

Tijdens het eerste bezoek maar uiterlijk vóór er een vervolgbehandeling moet worden afgesproken krijgt u de tandarts toegewezen die u voortaan gaat behandelen. Natuurlijk kunt u een voorkeur uitspreken voor een bepaalde tandarts. Bijvoorbeeld omdat u iemand kent die door een bepaalde tandarts van ons wordt geholpen. En vanzelfsprekend zullen we daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Alleen wanneer u zelf aangeeft voortaan op een andere dag te willen komen kan het voorkomen dat u door een andere tandarts behandeld gaat worden. Maar in principe blijft u altijd bij één en dezelfde tandarts.

Na uw eerste bezoek weet u, als dat nodig is, welke behandelingen er uitgevoerd moeten worden om uw gebit weer optimaal te kunnen laten functioneren. In een aantal gevallen kunnen deze behandelingen over een langere periode verdeeld worden. De tandarts zal u hierin adviseren.

Volgt u deze adviezen wel op. Wanneer u een behandeling nodig heeft is het natuurlijk niet verstandig dit achterwege te laten. De kans op pijnklachten neemt namelijk toe en die willen we nou juist voorkomen.
Daarnaast is het belangrijk dat u twee maal per jaar uw mond laat controleren. U weet waar u aan toe bent en wij kunnen u helpen waar dat nodig is.

 

Een moderne tandheelkundige praktijk: u heeft er recht op

Onze tandheelkundige praktijk is ingericht met de modernste apparatuur en wij werken met de nieuwste technieken. Hierdoor kunnen wij u optimale zorg bieden.

Bij Tandheelkunde Zonnestraal kunt u echter niet alleen terecht voor de "gewone" controle van de gezondheid van uw gebit, maar zo nodig ook voor uitgebreidere behandelingen. Ook daarvoor vindt u bij ons de juiste specialisten.

Kijkt u hiervoor in het menu van de website.

De declaraties worden voor ons verzorgd door Notacollect, een factoringbedrijf. De vergoeding die u krijgt van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeringspolis. Informatie over uw nota kunt u krijgen op hun website: www.uwnota.nl

Bent u verzekerd voor tandartskosten dan zullen we deze eerst bij uw verzekering indienen. U krijgt dan eventueel alleen nog een nota voor het deel waarvoor u niet verzekerd bent.

 

U kunt er ook voor kiezen uw nota te voldoen door middel van een doorlopende machtiging. U heeft, bij vragen, direct contact met ons.

De nota, die u mee krijgt als de behandeling voltooid is, wordt pas 2 weken later van uw rekening afgeschreven. U heeft daardoor ruim de tijd om de nota bij uw verzekering in te dienen en de vergoeding waarop u recht heeft volgens uw polisvoorwaarden, op uw rekening bij te laten schrijven.